آزمایشگاه فشار

گیج فشار - گیج خلاء - شیر اطمینان - سویچ فشار - سنسور فشار

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه ­گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری  (±)

1

خلا سنج و فشارسنج با اجزاء کشسان

نئوماتیک

(-0.85 to 1) bar

0.058 % F.S

2

فشار سنج با اجزاء کشسان هیدرولیک

(10 to 900) bar

0.05 % rdg

3

            فشارسنج‌های الکترومکانیکی              ﴿ ترانسمیتر و ترانسدیوسر ﴾

10 to 900 bar

0.05 % rdg

4

 

 

سویچ فشار

 

 پنوماتیک

(-0.85  to 20) bar

 

0.058% F.S

20  to 120 bar

0.4 Bar

هیدرولیک

0 to 300 bar

0.7 Bar

5

آزمون عملکرد شیر اطمینان

پنوماتیک

0 to 120 bar

0.4 Bar

هیدرولیک

0 to 300 bar

0.7 Bar

 

 

 

جستجو

کالیبراسیون شیر اطمینان Safety Valve
1 تومان
closeکالیبراسیون شیر اطمینان Safety Valve
کالیبراسیون گیج فشار
1 تومان
closeکالیبراسیون گیج فشار
سنسور فشار Pressure transmitter
1 تومان
closeسنسور فشار Pressure transmitter
گیج خلا Vacuum gauge
1 تومان
closeگیج خلا Vacuum gauge
کالیبراسیون تجهیزات کهاب
1 تومان
closeکالیبراسیون تجهیزات کهاب
تجهیزات طرح کهاب جایگاه های سوخت مایع گیج خلا-گیج فشار-شیر اطمینان
کالیبراسیون سوئیچ اختلاف فشار
1 تومان
closeکالیبراسیون سوئیچ اختلاف فشار
P & Valve
1 تومان
کالیبراسیون گیج خلا و فشار (ترکیبی)
1 تومان
closeکالیبراسیون گیج خلا و فشار (ترکیبی)
  • 1